5de Leerjaar

Rekenen:

Normaal gezien hebben de leerlingen hun werkboek meegenomen naar huis, ook de nieuwe 5C. Ik geef hieruit enkele nieuwe opdrachten. 

Taal:

Spelling:   er  wordt verondersteld dat leerlingen bepaalde woorden moeten kunnen schrijven (ik heb deze samengevat zodat ze deze kunnen inoefenen). 

Oefeningen en links

Weglatingsteken

Dictee

Spelling

Thema 7

Opdrachten

Kits krant

Begrijpend

lezen

Begrijpend

lezen - sleutel