top of page

Kinderdagverblijf

Hoofdschool

Wijkschool

6 weken tot 2,5 jaar

Floraliënstraat 29

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel: O2/7631409

Verantwoordelijke: Patricia Van den Borre (e-mail: floralia@kdv.sgr8.be)

Administratief verantwoordelijke: Ilse Weustenraed

(e-mail: administratie.floralia@kdv.sgr8.be)

Website : http://www.floralia.be/node/1

onthaalklas tot en met zesde leerjaar

Floraliënstraat 29

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel: 02/771.59.71

Fax: 02/772.90.31

email: directie@bsfloralia.be

email secretariaat : secretariaat@bsfloralia.be

Eerste, tweede en derde kleuterklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th. De Cuyperstraat 144

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel: 02/770.49.09 

email: directie@bsfloralia.be

email secretariaat : secretariaat@bsfloralia.be

Schoolraad

Schoolvisie

Oudervereniging

De directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:  

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;  

  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  

  • drie leden verkozen door en uit de ouders;  

  • de directeur van de school.  

 

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.   


De voorzitter van de scholenraad is Mevr. Melanie Beauvois

De zeven pijlers van het Pedagogisch Project

1.Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf

2.Een open geest hebben

3.Mondig zijn

4.Intellectueel nieuwsgierig blijven

5. Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.

6.Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.

7.De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen

Wat is de rol van de  ?

De oudervereniging Floralia is een vereniging van vrijwilligers, ouders, grootouders, leerkrachten en werknemers van Floralia. De oudervereniging bestaat uit een kerngroep van actieve leden en uit een bredere groep van mensen, die helpen bij de activiteiten, die door de kring worden georganiseerd. Het gaat er niet over hoeveel men doet, maar over een kleine geste van een zo grote mogelijke groep.

BS - FLORALIA - MET SLOGAN1.png
bottom of page