Kinderdagverblijf

Hoofdschool

Wijkschool

6 weken tot 2,5 jaar

Floraliënstraat 29

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel: O2/7631409

Verantwoordelijke: Patricia Van den Borre (e-mail: floralia@kdv.sgr8.be)

Administratief verantwoordelijke: Ilse Weustenraed

(e-mail: administratie.floralia@kdv.sgr8.be)

Website : http://www.floralia.be/node/1

onthaalklas tot en met zesde leerjaar

Floraliënstraat 29

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel: 02/771.59.71

Fax: 02/772.90.31

email: directie@bsfloralia.be

email secretariaat : secretariaat@bsfloralia.be

Eerste, tweede en derde kleuterklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th. De Cuyperstraat 144

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel: 02/770.49.09 

email: directie@bsfloralia.be

email secretariaat : secretariaat@bsfloralia.be

Schoolraad

Schoolvisie

Vriendenkring

Wie zijn ze? Wat doen ze?

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is en waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. De ouders in de schoolraad zijn door de andere ouders verkozen of worden door de ouderraad afgevaardigd.

In het gemeenschapsonderwijs hebben de schoolraden adviesbevoegdheid naar de directeur en de scholengroep en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.

De zeven pijlers van het Pedagogisch Project

1.Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf

2.Een open geest hebben

3.Mondig zijn

4.Intellectueel nieuwsgierig blijven

5. Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.

6.Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.

7.De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen

Wat is de rol van de Vriendenkring ?

De vriendenkring Floralia is een vereniging van vrijwilligers, ouders, grootouders, leerkrachten en werknemers van Floralia. De vriendenkring bestaat uit een kerngroep van actieve leden en uit een bredere groep van mensen, die helpen bij de activiteiten, die door de kring worden georganiseerd. Het gaat er niet over hoeveel men doet, maar over een kleine geste van een zo grote mogelijke groep.