Wat is de rol van de Vriendenkring en wie is er mee bezig?

De vriendenkring Floralia is een vereniging van vrijwilligers, ouders, grootouders, leerkrachten en werknemers van Floralia. De vriendenkring bestaat uit een kerngroep van actieve leden en uit een bredere groep van mensen, die helpen bij de activiteiten, die door de kring worden georganiseerd. Het gaat er niet over hoeveel men doet, maar over een kleine geste van een zo grote mogelijke groep.

Naast het pedagogisch project van het schoolteam willen wij een bijkomende inspanning leveren om van Floralia een nog leukere plaats te maken voor de kinderen.

Onze activiteiten bestaan uit de organisatie van een aantal feesten en acties, zoals de wafelverkoop, de klusjesdagen, het sinterklaasfeest, het kerstmoment, het kippenfestijn en het tuinfeest in juni. In mei wordt er een klusjesdag georganiseerd. Wij organiseren ook informatiemomenten rond een aantal thema’s, zoals pesten en huiswerk.

Het doel van deze activiteiten is om geld in te zamelen voor onze school. In 2010 werden er hoekenboxen gekocht voor de school, de refter van de school werd vernieuwd. Voor 2011 zullen er nieuwe banken aangekocht worden voor op de speelplaats. De leerlingenraad zal ook aanspraak kunnen maken op de vriendenkring voor projecten.

De vriendenkring is tevens het oudercomite van de school, waar ouders terecht kunnen met ideeën, vragen en problemen. Ons advies is om in eerste instantie altijd de leerkracht aan te spreken, als er een probleem zou zijn in de klas van Uw kind.

De vriendenkring bestaat uit 4 gekozen vertegenwoordigers:

  • een voorzitter: Karen Poot

  • een ondervoorzitter: Cilla Maris

  • een penningmeester: Michel Pans

  • een secretaris: Cilla Maris

 

En uit een aantal actieve leden.

 

Wenst U ook actief te worden? Welkom! Neem gerust contact met een van de hierboven vermelde leden.

 

Tot binnenkort,

De vriendenkring