top of page

Wat is de rol van de Oudervereniging en wie is er mee bezig?

De oudervereninging Floralia is een vereniging van vrijwilligers, ouders, grootouders, leerkrachten en werknemers van Floralia. De oudervergadering bestaat uit een kerngroep van actieve leden en uit een bredere groep van mensen, die helpen bij de activiteiten, die door de kring worden georganiseerd. Het gaat er niet over hoeveel men doet, maar over een kleine geste van een zo grote mogelijke groep.

Naast het pedagogisch project van het schoolteam willen wij een bijkomende inspanning leveren om van Floralia een nog leukere plaats te maken voor de kinderen.

Onze activiteiten bestaan uit de organisatie van een aantal feesten en acties, zoals de wafelverkoop, het sinterklaasfeest, het kerstmoment, het eetfestijn en het tuinfeest in juni.  Wij organiseren ook informatiemomenten rond een aantal thema’s, zoals pesten en huiswerk.

De oudervereniging is tevens het oudercomité van de school, waar ouders terecht kunnen met ideeën, vragen en problemen. Ons advies is om in eerste instantie altijd de leerkracht aan te spreken, als er een probleem zou zijn in de klas van Uw kind.

De voorzitter van de oudervereniging is Mevr. Cindy Vervaene en er zijn tal van ouders als actieve leden.

 

Wenst U ook actief te worden? Welkom! Neem gerust contact met Mevr. Cindy Vervaene.

 

Tot binnenkort,

De oudervereniging

BS - FLORALIA - MET SLOGAN1.png
bottom of page