Inschrijvingen & instapmomenten

Voorrangsregel voor broers en zussen

Beste ouder,

Hebt u al een kind in onze school? Dan hebben broers en zussen voorrang bij de inschrijvingen. Kom tussen 5 november 8u en 16 november 16u naar de school. En schrijf broer of zus in!

 

Belangrijk!

 • Na 16 november 2018 is er geen voorrang meer voor broers, zussen of kinderen van personeel.

 • Schrijf ook broers en zussen in, geboren in 2017. Ook als ze pas starten op  1 september 2020.

Hoe?

Kom naar de school tussen 5 november 2018 (8 uur) en 16 november 2018 (16 uur).

Neem mee:

 • Identiteitskaart van uw kind

 • Een bewijs dat het kind een broer of zus is van een kind dat al op school zit ( bijvoorbeeld de beide Kids-Id’s, geboorteaktes of attest van gezinssamenstelling)

 • bewijs van het domicilieadres van uw kind *

 • bewijs van het werkadres van een ouder *

 • Wilt u een voorrangsplaats Nederlands of GOK? En bezorgde u eerder nog geen bewijs van voldoende kennis van het Nederlands of attest van schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap aan het LOP of school, neem dit dan ook mee.

Vragen over de inschrijvingsprocedure:

lop.brussel@vlaanderen.be

www.inschrijveninbrussel.be

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

 • Broers en zussen (met 2 gemeenschappelijke ouders); hun adres is niet belangrijk.

 • Halfbroers en halfzussen (met 1 gemeenschappelijke ouder); hun adres is niet belangrijk.

 • Kinderen die op hetzelfde adres wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

Open-klas-dagen instapklas

Op de volgende data kan je samen met je kind komen kennismaken met onze mooie instapklasjes en de juffen.
Natuurlijk ben je ook steeds welkom op andere momenten, maar dan liefst na afspraak.

Wendag 1KdH / 1KbW ​

 • maandag 5 februari 2018

 • maandag 27 maart 2018

Vanaf wanneer naar school?

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen kleuters naar school gaan. Kleuters die jonger zijn dan 3 jaar kunnen pas naar school gaan vanaf het eerste instapmoment dat volgt op hun inschrijving. Dit zijn de instapmomenten voor kleuters vanaf 2,5 jaar:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie

 • de eerste schooldag na de herfstvakantie

 • de eerste schooldag na de kerstvakantie

 • de eerste schooldag van februari

 • de eerste schooldag na de krokusvakantie

 • de eerste schooldag na de paasvakantie

 • de eerste schooldag na O.-L.-Heer Hemelvaart

Inschrijven

BELANGRIJK

OPGELET !!

 

Wil je je inschrijven in een brusselse school voor schooljaar 2018-2019 verplicht aanmelden op de website 

http://www.inschrijveninbrussel.be

1. Ga naar de school tussen 6 november (9 uur) en 17 november 2017 (16 uur).
2. Neem mee:

 • identiteitskaart van uw kind

 • bewijs van domicilieadres van uw kind

 • bewijs van tewerkstelling (met werkadres) van een ouder

3. Vul samen met de school alle gegevens in.
4. De school informeert u over de inschrijvingsprocedure. Er zijn 2 opties:

 • Uw kind is ingeschreven. Wanneer start uw kind? Kies een datum, samen met de school.

 • Uw kind is aangemeld: de school heeft niet genoeg plaatsen voor alle broers en zussen. Op 27 november 2017 krijgt u bericht:

  • Uw kind heeft een plaats.
   Ga naar de school. Neem het bericht van toewijzing (de brief, de e-mail) mee. Schrijf uw kind in.
   Wanneer start uw kind? Kies een datum, samen met de school.

  • Uw kind heeft geen plaats.
   Ga naar de school. Vraag een weigeringsdocument.
   UW kind komt dan op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij? Dan kunt u uw kind inschrijven.

Leaflet broer-zus inschrijvingen.jpg