top of page

L6 

juf Chantal 

Chantal.JPG

Welkom in het zesde leerjaar!

Dit wordt het laatste jaar in het basisonderwijs.

Op het einde van dit schooljaar moeten de leerlingen de eindtermen basisonderwijs bereiken.

Het zesde leerjaar is een super druk jaar!

We bouwen steeds verder op wat in de vorige jaren is opgebouwd.

We hebben een behoorlijk wiskundeprogramma af te werken.

Ook voor taal hebben we een reeks leuke thema’s met gevarieerde opdrachten die we vaak in groepjes uitwerken en naar voor brengen. We schrijven creatief teksten, kennen nu al de spellingsregels die we moeten toepassen, werken aan de lay-out, we lezen boeken en bespreken ze,…

Voor WO hebben we thema’s zoals “ Onderweg in de wereld van vroeger”,” Wegwijs in de wereld”, ” Ons lichaam”, ” Van laag naar hoog”,” Kringloop in de natuur, ”Het voortplantingboekje”,”Leren kiezen”,…

We doen een boel opzoekwerk, lossen problemen op, bereiden presentaties voor en werken in steeds wisselende groepen. We integreren techniek en ICT in onze thema’s.

We maken uitstappen die passen binnen het kader van ons thema of de actualiteit.

Dit alles zorgt voor een drukke agenda. Daarom is het ook zeer belangrijk dat we ons werk goed (leren) plannen ,op voorhand werken , onderlinge afspraken maken en naleven.

We bereiden ons ook voor op de overstap naar het secundair onderwijs.

We verdiepen ons in de structuur van het secundair onderwijs en leren de verschillende richtingen kennen.

We brengen een bezoek aan een aantal secundaire scholen en we gaan naar de beroepenbeurs.

Daarnaast gaan we elke maand naar de bib, we lezen voor bij de kleuters, we volgen de actualiteit,…

Zoals je ziet,… het is bijna te veel om op te sommen.

En voor je het weet is het juni en dan zijn er de OVSG-toetsen en de laatste andere toetsen.

Maar als je je het hele schooljaar goed hebt ingespannen en betrokken hebt meegewerkt dan sluit je ook dit schooljaar met glans af en neem je ( misschien met een tikkeltje spijt ) afscheid van Floralia.

 

Juf. Chantal

BS - FLORALIA - MET SLOGAN1.png
bottom of page