Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts

Meertaligheid: 3 oudertips

Moeten anderstalige ouders thuis altijd Nederlands praten met hun kind? En hoe zorgen ze ervoor dat hun kind het snel mee is met de schooltaal?

3 tips

De 3 basistips bij meertaligheid in een gezin:

  • Praat veel in je eigen taal

  • Zoek oefenkansen voor Nederlands en andere talen

  • Praat zelf soms Nederlands

Bekijk de video in het Engels. Bekijk de video in het Frans. Bekijk de video in het Arabisch.